Обиколка на фабриката

за нас bg06

Компанија

1

Графикон на текови на работење на персоналот

за нас bg04

Компанија

2

Цртеж на опрема